Skylink Live TV

Společnost Skylink spustila svou aplikaci Skylink Live TV nově i v televizorech Hyundai. Ty se tak zařadily mezi několik málo značek televizorů na českém a slovenském trhu, u kterých je tato aplikace dostupná. Co vše tato aplikace umožňuje?

Jako výchozí je nastaven internetový režim, pro jehož provoz stačí mít televizor připojen pouze k internetu. V tom případě je skladba programů identická se službou Skylink Live TV v PC či mobilním zařízení.

Hybridní režim, který je hlavní předností této unikátní aplikace, umožňuje zákazníkům Skylinku sledovat všechny předplacené satelitní programy a u programů dostupných ve službě Live TV zároveň také internetové funkce, jako je přehrání pořadu od začátku či přehrání vybraného pořadu až 7 dní zpětně. V tom případě je potřeba mít televizor připojen k internetu a zároveň k satelitu přes satelitní kartu s CA modulem. Přechod z internetového do hybridního režimu se realizuje přes menu aplikace. Při příštím spuštění aplikace je zachován režim nastavený při posledním ukončení aplikace či vypnutí televizoru.

Rozhodující pro funkčnost aplikace Skylink Live TV je datum výroby televizoru. Ten naleznete na štítku na zadní části televizoru nebo na krabici (viz. obrázek níže). Ten je ve formátu rrmm.

Pokud nemáte možnost dostatek se pohodlně ke štítku na tv, lze funkčnost aplikace ověřit podle aktuální verze software.

Informaci o verzi softwaru nejdete v Menu> Nastavení>Systém>Další nastavení>Aktualizace softwaru.

Aplikace je dostupná – v návaznosti na datum výroby nebo verzi software, takto:

UHD televizory – modely s označením ULVxxTSxxxSMART – datum výroby 02/2019 a mladší, označení na štítku 1902, 1903, 1904, 1905 a tak dále…
Verze software V.5.x.x.x

FHD/HD SMART televizory – modely s označením FLRxxTSxxxSMART / FLRxxTxxxSMART / HLRxxTxxxSMART – datum výroby 10/2018 a mladší, označení na štítku 1810, 1811, 1812, 1901 a tak dále…
Verze software V.1.x.x.x nebo V.3.x.x.x  


Publikováno 25.4.2019