Pravidla akce

Službu HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců poskytuje společnost  ETA a.s., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČ: 275 44 001, DIČ: CZ27544001 Sp. zn.: B 17862 vedená u MS v Praze, výhradní dovozce spotřební elektroniky a domácích spotřebičů značky HYUNDAI, nad rámec zákonné záruky, v období od 25. do 40. měsíce od zakoupení zboží u prodejce. HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců končí bez dalšího uplynutím lhůty, tedy posledním dnem 40. měsíce následujícího po uzavření kupní smlouvy.

  • Služba HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců se poskytuje na meteostanice Hyundai. Platnost služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 je vždy u daného výrobku vyznačena.
  •  Nárok na tuto službu nevzniká automaticky po zakoupení zboží, ale je podmíněno aktivací této služby zákazníkem na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz v sekci ZÁRUKA.
  • Aktivaci služby HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců provede zákazník na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz  tím, že pravdivě vyplní elektronický formulář. Data zapsaná do tohoto formuláře se uloží do Certifikátu HYUNDAI ZÁRUKA 40 měsíců, který si zákazník vytiskne. Předložení Certifikátu spolu s prodejním dokladem je podmínkou při uplatnění a řešení reklamace HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců.
  • Aktivace služby musí být na webových stránkách www.hyundai-electronics.cz provedena nejpozději v termínu do 60 dnů od zakoupení zboží. Rozhodné datum nákupu je uvedeno na prodejním dokladu.

Uplatnění HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců – řešení reklamace

1. Uplatnění HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců je možné pouze v prodejně, kde zákazník výrobek zakoupil nebo v autorizovaném servisu. Pro uplatnění HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců pro INFRA SAUNY HYUNDAI kontaktujte naši infolinku 577 055 333 nebo 724 773 680.

2. Při reklamaci je nutné doložit:

  • Tištěnou verzi certifikátu, který zákazník získal při registraci HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců
  • Řádný prodejní doklad k výrobku
  • Reklamovaný výrobek

3. Podmínky uplatnění HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Obchodními podmínkami HYUNDAI ZÁRUKY 40 měsíců.

 

V případě potíží při registraci nebo při reklamaci, se obracejte na zákaznické centrum.

Tel: 577 055 555, e-mail: info@hyundai-electronics.cz